VARLIQ

VARLIQ – YOXLUQ Ey varlığı yox, yoxluğu vardan daha dilbər; Ruhim səni izlər (H.Cavid).

VARLIQ – YOXSULLUQ Varlığa nə darlıq (Ata. sözü); Dünyada heç igid, yoxsul olmasın; Yoxsulluq igidə yaman ad olur (“Koroğlu”).

VARLI-KARLI
VARLILIQ

Digər lüğətlərdə