VECSİZ

Vec sözü farscadan alınmadır və “fayda”, “yaratma”, “nəzər” mənalarında işlədilir. Vecimə deyil “nəzərə almıram” deməkdir. Vecsiz (bivec kimi də işlədilir) “faydasız” deməkdir. Bica sözü fars dilində “yersiz”, cağbacaq isə “yerbəyer” mənasını əks etdirir. ca fars dilində “yer” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

VEBKASTİNQ
VEDRƏ

Значение слова в других словарях