VENERA

VENERA (planet, ulduz), AVRODİTA, ZÖHRƏ [Tağı:] Bağışlayın, bəradər, bizdə Zöhrə ulduz adıdır. Romalılar ona Venera, yunanlar Avrodita deyərlər (M.İbrahimov); KARVANQIRAN Nə zamandır edirəm ulduzlara tamaşa; Karvanqıran ağarır, parıldayır rız kimi (M.Rahim).

VEKSEL
VER-AL

Digər lüğətlərdə