VENERA

Roma mifologiyasında məhəbbət və gözəllik ilahəsi.
VALANAZ
VƏCAHƏT

Digər lüğətlərdə