Amerisium

95 plutoniumamerisiumkürium
Eu

Am

Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə amerisium, Am, 95
Qrup, Dövr, Blok , 7, f
Xarici görünüşü
Atom kütləsi (243) q/mol
Elektron formulu [Rn] 5f7 7s2
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu 1176 °C
(1449 K, 2149 °F)
Qaynama temperaturu 2607 °C
(2880 K, 4725 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Amerisium (Am) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 95-ci element.