Dubnium

105 rezerfordiumDubniumsiborgium
Ta

Db

Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə Dubnium, Db, 105
Qrup, Dövr, Blok 5, 7, d
Xarici görünüşü
Atom kütləsi [268] q/mol
Elektron formulu [Rn] 5f14 6d3 7s2
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu °C
( K, °F)
Qaynama temperaturu °C
( K, °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Dubnium (Db) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 105-ci element.