Moskovium

115 flöroviumMoskoviumlivermorium
Bi

Mc

Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə Moskovium, Mc, 115
Qrup, Dövr, Blok 15, 7, p
Xarici görünüşü Ununpentiumun alınması və atom görünüşü
Atom kütləsi [289] q/mol
Elektron formulu
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu °C
( K, °F)
Qaynama temperaturu °C
( K, °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Moskovium (Mc) – D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 115-ci element.