Rodium

45 ruteniumrodiumpalladium
Co

Rh

Ir
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə rodium, Rh, 45
Qrup, Dövr, Blok 9, 5, d
Xarici görünüşü
Atom kütləsi 102.90550 q/mol
Elektron formulu [Kr] 5s1 4d8
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu 1964 °C
(2237 K, 3567 °F)
Qaynama temperaturu 3695 °C
(3968 K, 6683 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Rodium (Rh) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 45-ci element.