Holmium

67 disproziumholmiumerbium
-

Ho

Es
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə holmium, Ho, 67
Qrup, Dövr, Blok , 6, f
Xarici görünüşü
Atom kütləsi 164.93032 q/mol
Elektron formulu 4f11 6s2
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu 1461 °C
(1734 K, 2662 °F)
Qaynama temperaturu 2720 °C
(2993 K, 4928 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Holmium (Ho) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 67-ci element. 1879-cu ildə İsveçrə kimyaçısı və fiziki Jan Lui Sore (1827–1890) spektral analiz üsulu ilə "erbium torpağında" yeni element aşkar etdi. Ona adı İsveç kimyaçısı Per Teodor Kleve Stokholmun şərəfinə (onun latınca qədim adı Holmia idi) verir, ona görə ki, Kleve özü İsveçin paytaxtı yaxınlığında tapılmış mineraldan 1879-cu ildə yeni elementin oksidini ayırmışdı.