Eynşteynium

99 kaliforniumeynşteyniumfermium
Ho

Es

Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə eynşteynium, Es, 99
Qrup, Dövr, Blok , 7, f
Xarici görünüşü
Atom kütləsi (252) q/mol
Elektron formulu [Rn] 5f11 7s2
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu 860 °C
(1133 K, 1580 °F)
Qaynama temperaturu °C
( K, °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Eynşteynium (Es, lat. Einsteinium) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 99-cu element.