Disprozium

66 terbitiumdisproziumholmium
-

Dy

Cf
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə disprozium, Dy, 66
Qrup, Dövr, Blok , 6, f
Xarici görünüşü
Atom kütləsi 162.500 q/mol
Elektron formulu 4f10 6s2
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu 1407 °C
(1680 K, 2565 °F)
Qaynama temperaturu 2562 °C
(2840 K, 4653 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Disprozium (Dy) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 66-cı element.