Nihonium

113 kopernikiumNihoniumflörovium
Tl

Nh

Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə Nihonium, Nh, 113
Qrup, Dövr, Blok 13, 7, p
Xarici görünüşü
Atom kütləsi [286] və ya[284] q/mol
Elektron formulu 7s2 7p1
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu °C
( K, °F)
Qaynama temperaturu °C
( K, °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Nihonium (Nh) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 113-cü element.

Simvolu Nh — dur. Zəif metallara aiddir. İlk dəfə element haqda Rusiyanın Dubna şəhərində məlumat əldə edilmişdir. 2004-cü ildə Yaponiyalı alimlər qrupu (RİKEN) tərəfindən kəşf edilib. Adının mənşəyi yapon sözü olub "Günəş çıxan ölkə" ("Nihon" — Yaponiya) deməkdir.

Periodik cədvəlin 3A qrupunda, 7-ci dövründə yerləşir.