Neptunium

93 uranneptuniumplutonium
Pm

Np

Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə neptunium, Np, 93
Qrup, Dövr, Blok , 7, f
Xarici görünüşü
Atom kütləsi (237) q/mol
Elektron formulu [Rn] 7s2 6d1 5f4
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu 637 °C
(910 K, 1179 °F)
Qaynama temperaturu 4000 °C
(4273 K, 7232 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Neptunium (Np) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 93-cü element.