Borium

107 seaborgiumboriumhassium
Re

Bh

Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə borium, Bh, 107
Qrup, Dövr, Blok 7, 7, d
Xarici görünüşü
Atom kütləsi [270] q/mol
Elektron formulu 7s2 6d5 6f14
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu °C
( K, °F)
Qaynama temperaturu °C
( K, °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Borium (Bh) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 107-ci element.