Skandium

21 kalsiumskandiumtitan
-

Sc

Y
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə skandium, Sc, 21
Qrup, Dövr, Blok 3, 4, d
Xarici görünüşü
Atom kütləsi 44.955912 q/mol
Elektron formulu [Ar] 3d1 4s2
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu 1541 °C
(1814 K, 2806 °F)
Qaynama temperaturu 2836 °C
(3109 K, 5136 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Skandium (Sc, "Skandinaviya" sözündən alınmışdır) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 21-ci element. Civə buxarlı lampaların içinə qatıldığında, günəş işığına bənzər çox effektiv bir işıq qaynağı meydana gətirər. Bu səbəblə bu element, güclü işıqlandırmalarda istifadə edilir. Radioaktiv izotopu olan Sc-46, zavodlarda xam neft və bənzəri maddələr üçün iz sürücü olaraq istifadə edilir. Sızma təsbit edicidir və kosmos sənayesində istifadə edilməsinin yanında, toxum yaşıllaşdırıcı kimyəvi maddələrin tərkibində də yer alır.