Darmstadtium

110 meytneriumDarmştadtiumrentgenium
Pt

Ds

Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə Darmştadtium, Ds, 110
Qrup, Dövr, Blok 10, 7, d
Xarici görünüşü Plazmatik qara dəlik
Atom kütləsi [281] q/mol
Elektron formulu [Rn] 7s2 5f14 6d8
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu °C
( K, °F)
Qaynama temperaturu °C
( K, °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Darmştadtium (Ds) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 110-cu element.

Elementin adı kəşf edildiyi Darmştadt elm şəhərinin adından götürülmüşdür. Şəhər Almaniyada yerləşir.

Darmştadtiumun kəşf edildiyi "Ağır Nüvə İonlarının Tədqiqat Mərkəzi". Darmştadt şəhəri.