Terbitium

65 qadoliniumterbiumdisprozium
-

Tb

Bk
Ümumi
Ad, İşarə, Nömrə terbium, Tb, 65
Qrup, Dövr, Blok , 6, f
Xarici görünüşü
Atom kütləsi 158.92535 q/mol
Elektron formulu [Xe] 4f9 6s2
Fiziki xassələr
Halı
Sıxlığı (0 °C, 101.325 kPa)
q/L
Ərimə temperaturu 1356 °C
(1629 K, 2473 °F)
Qaynama temperaturu 3230 °C
(3503 K, 5846 °F)
Elektromənfiliyi
Oksidləşmə dərəcəsi
Spektr =
İonlaşma enerjisi kCmol-1

Terbium (Tb) – D. İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 65-ci element.