XIRSIZ

I
(Ağdam, Qarakilsə, Quba, Mingəçevir, Naxçıvan, Oğuz, Şamaxı, Şuşa)
güclü, qüvvətli. – Şirin elə bil lap anadan xırsız duğulub (Quba); – Bu elə uşaxlıxdan çox xırsızdı (Şuşa)
II
(Cəbrayıl, Cəlilabad, Quba, Oğuz, Zəngilan)
kobud. – Unu heş dindimə: n, çox xırsızdı (Zəngilan); – Yaman xırsız adamsan, heç kimi saya salmeysən (Cəlilabad)
III
(Xanlar)
çoxdanışan
IV
(Xanlar)
səbirsiz. – Hər kəs səvirsizdi, ona xırsız deyərəx’
XIRSƏMBƏ
XIRSIZDAMAX

Digər lüğətlərdə