XƏBƏRSİZ

1. XƏBƏRSİZ (xəbəri olmayan) Bəziləri də ya məsələdən xəbərsiz idi, ya da hələ heyrətdən qurtarmamışdı (M.İbrahimov); BİXƏBƏR İşdən bixəbər olan Polad Almazın axıtdığı göz yaşından mütəəssir oldu (A.Şaiq); QƏFİL Tuturlar onları qəfil atəşə; Gözləyir dostları qalın bir meşə (M.Rahim).

2. xəbərsiz bax məlumatsız 1

XƏBƏRDARLIQ
XƏBƏRSİZLİK

Digər lüğətlərdə