XAL

Farscadır, M.Kaşğaridə onun yerinə men sözü verilib və “təbii xal” kimi açıqlanıb. Mengü sözü isə əbədi” mənasında şərh olunub. Deməli, men kəlməsi daimilik bildirən söz olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

XAQAN
XALA

Значение слова в других словарях