xarici

harici, yabancı

xaric
xarici işlər

Digər lüğətlərdə