YƏĞMANAZ

naz ilə talayan, naz ilə qarət edən.
YETƏR
YƏMƏN