Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • YEGANƏ

  tək bir, bircə, vahid

  Tam oxu »
 • YEKBƏYİM

  bir bəyim, yeganə bəyim

  Tam oxu »
 • YEKƏXANIM

  böyük xanım, bədəni iri olan xanım

  Tam oxu »
 • YEKPARƏ

  bütün, bütöv, tam, bir parça; vahid parçalanmaz

  Tam oxu »
 • YEKSANƏ

  bir xalis qız, bir təmiz gözəl

  Tam oxu »
 • YEKSARA

  yeganə bikə, nəsil anası

  Tam oxu »
 • YEKSARƏ

  yeganə bikə, nəsil anası

  Tam oxu »
 • YEKTA

  tək, təkcə, yalnız, yeganə; tayı olmayan, bənzərsiz

  Tam oxu »
 • YEKTARA

  yeganə xanım, yeganə qız

  Tam oxu »
 • YELANƏ

  işıqlı; seçilmiş; mehriban

  Tam oxu »
 • YELDA

  dekabrın 21-nə təsadüf eləyən ən uzun gecə hesab edilən yelda gecəsi ilə əlaqədardır

  Tam oxu »
 • YELENA

  işıqlı; seçilmiş; mehriban

  Tam oxu »
 • YENGƏ

  gəlini ər evinə aparan, ona rəhbərlik edən qadın; bacı

  Tam oxu »
 • YENİGÜL

  təzə açılmış gül, təravətli gül

  Tam oxu »
 • YENİLƏ

  təzələ, təzəsi ilə əvəz et

  Tam oxu »
 • YETARƏ

  bəs olar, kifayət edər; daha qız lazım deyil

  Tam oxu »
 • YETƏR

  bəs olar, kifayət edər; daha qız lazım deyil

  Tam oxu »
 • YƏĞMANAZ

  naz ilə talayan, naz ilə qarət edən

  Tam oxu »
 • YƏMƏN

  sağ tərəf (Yəmən adındandır)

  Tam oxu »
 • YƏMƏNGÜL

  Yəmən gülü, Yəmən çiçəyi

  Tam oxu »
 • YILDIZ

  bax: Ulduz//Ulduza

  Tam oxu »
 • YILDIZA

  bax: Ulduz//Ulduza

  Tam oxu »
 • YULDUZ

  bax: Ulduz//Ulduza

  Tam oxu »
 • YULDUZA

  bax: Ulduz//Ulduza

  Tam oxu »
 • YÜSRA

  rahatlıq; dövlət, sərvət

  Tam oxu »
 • YÜSRABANU

  rahatlıq tapan banu; dövlətli, sərvətli banu

  Tam oxu »
 • YÜSRABƏYİM

  rahatlıq tapan bəyim; dövlətli, sərvətli bəyim

  Tam oxu »
 • YÜSRAXANIM

  rahatlıq tapan xanım; var-dövlətli xanım

  Tam oxu »
 • YÜSRAXATUN

  rahatlıq tapan xatun; varlı, dövlətli xatun

  Tam oxu »
 • YÜSRANİSƏ

  rahatlıq tapan nisə; varlı, dövlətli nisə

  Tam oxu »
 • YÜSRƏ

  rahatlıq; dövlət, sərvət

  Tam oxu »
 • YÜSRƏBANU

  rahatlıq tapan banu; dövlətli, sərvətli banu

  Tam oxu »
 • YÜSRƏBƏYİM

  rahatlıq tapan bəyim; dövlətli, sərvətli bəyim

  Tam oxu »
 • YÜSRƏXANIM

  rahatlıq tapan xanım; var-dövlətli xanım

  Tam oxu »
 • YÜSRƏXATUN

  rahatlıq tapan xatun; varlı, dövlətli xatun

  Tam oxu »
 • YÜSRƏNİSƏ

  rahatlıq tapan nisə; varlı, dövlətli nisə

  Tam oxu »
 • ZABİTƏ

  özünə hörmət qazandıran, nüfuz; nizam, qayda; ciddiyyət

  Tam oxu »
 • ZABUTA

  özünə hörmət qazandıran, nüfuz; nizam, qayda; ciddiyyət

  Tam oxu »
 • ZALXA

  “Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı

  Tam oxu »
 • ZALXAY

  “Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı

  Tam oxu »
 • ZALİKƏ

  “Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı

  Tam oxu »
 • ZALİYƏ

  ağ saçlı qız

  Tam oxu »
 • ZAMANGÜL

  zamanın gülü, zamanın, dövrün arzuladığı gül

  Tam oxu »
 • ZAMBAQ

  əsasən ağ rəngli soğanaqlı çiçək

  Tam oxu »
 • ZANBAQ

  əsasən ağ rəngli soğanaqlı çiçək

  Tam oxu »
 • ZARA

  Ay işığı, Ay şüası; çox parlaq

  Tam oxu »
 • ZARABƏYİM

  Ay işığı kimi bəyim; çox parlaq və gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZARAXANIM

  Ay işığı kimi xanım; çox parlaq və gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZARANİSƏ

  Ay işığı kimi nisə; çox parlaq və gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZARAY

  Ay işığı, Ay şüası; çox parlaq

  Tam oxu »