YALIN

bəzəksiz, yalın
YALI
YALIN AYAK

Digər lüğətlərdə