YAXŞIGÜL

yaxşı çiçək, yaxşı gül, gözəl gül-çiçək.
YAXŞIÇİÇƏK
YAXŞIXANIM