YAXŞIXANIM

bax: Yaxşı və Xanım.
YAXŞIGÜL
YAXŞIQIZ