YAZÇİÇƏK

bahar çiçəyi, yaz gülü, yazda açan gül.
YAZBİKƏ
YAZDAGÜL