YAZDAGÜL

bahar çiçəyi, yaz gülü, yazda açan gül.
YAZÇİÇƏK
YAZGÜL