YEKƏXANIM

böyük xanım, bədəni iri olan xanım.
YEKBƏYİM
YEKPARƏ