YEKBƏYİM

bir bəyim, yeganə bəyim.
YEGANƏ
YEKƏXANIM