YETƏR

bəs olar, kifayət edər; daha qız lazım deyil.
YETARƏ
YƏĞMANAZ

Digər lüğətlərdə