Ü

Azərbaycan əlifbasının iyirmi doqquzuncu hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı.
UZUNYARPAQLI
ÜÇ

Digər lüğətlərdə