ÇƏKİNMƏ

Çəkinmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ÇƏKİNMƏ yayınma — uzaqlaşma — saqınma
  • ÇƏKİNMƏ utanma — sıxılma — xəcalətlənmə
  • ÇƏKİNMƏ iyrənmə — diksinmə
  • ÇƏKİNMƏ qorxma
ÇƏKİNGƏNLİK
ÇƏKİNMƏDƏN

Digər lüğətlərdə