ÇUĞULÇULUQ

is. Xəbərçilik, şeytanlıq.
[Bayram:] İndi sən [Pərzad] istərsənmi ki, mən özümü bədnam edib, çuğulçuluq adını üstümə götürüm? M.F.Axundzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ÇUĞULÇULUQ çuğulçuluq bax xəbərçilik 1
  • ÇUĞULÇULUQ bax: çuğulluq
ÇUĞULÇU
ÇUĞULLAMA

Digər lüğətlərdə