ÖKƏŞDİRMƏX’

(Gəncə)
əzik-əzik etmək. – Paltarı ökəşdirmə
ÖKƏNƏ
ÖKƏŞİX’