ÜÇAKTLI

bax üçpərdəli.
ÜÇADAMLIQ
ÜÇARŞINLIQ

Digər lüğətlərdə