ÜÇATOMLU

sif. Üç atomdan ibarət olan. Üçatomlu birləşmə.
ÜÇATLI
ÜÇAYAQ

Digər lüğətlərdə