ÜÇBUCAQLI


1. is. Üç bucağı olan həndəsi cisim, üçkünclü cisim.
Ax! Bu dəmir ağaclar; Həndəsi üçbucaqlar; Dünyanın o başını; Çəkib evlərə bağlar… B.Vahabzadə.

2. sif. Üç bucağı olan. Üçbucaqlı fiqur.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ÜÇBUCAQLI üçbucaq(lı) bax üçkünc(lü)
ÜÇBUCAQ
ÜÇCƏ

Digər lüğətlərdə