ÜÇCİLDLİK


1. bax üçcildli. Üçcildlik “Rusca-azərbaycanca lüğət”.
2. is. Üç cilddən ibarət kitab. Yazıçının üçcildliyi.
ÜÇCİLDLİ
ÜÇÇARXLI

Digər lüğətlərdə