ÜÇDİŞLİ

sif. Üç dişi olan. Üçdişli yaba.
ÜÇDİLLİ
ÜÇDORLU

Digər lüğətlərdə