ÜMİD

ÜMİD [Meri:] Mən imza qoymuşam. Yeganə ümidimiz budur (R.Rza); EHTİMAL ..vaxta ki, bir-birinizdən ayrıldınız, sizin puç olmağınıza çox ehtimal var, necə ki, bu yerdə tökülən çubuqlar,. (N.Nərimanov); GÜMAN Gümanım budur ki, ola ziyadə; Günbəgündən etibarım yanında (Q.Zakir); ŞANS.

ÜMDƏ
ÜMİDSİZ

Digər lüğətlərdə