ÜTÜLMƏK

məch. Qızğın dəmirlə və ya oda tutaraq üzdən yandırılmaq (tük, qabıq və s.).
// Qarsaqlanmaq, azacıq yanmaq.
[Yaqutun] bütün üzü qara ləkələr içində idi, saçları və qaşları ütülmüşdü, gözləri isə qapalı idi. Ə.Məmmədxanlı.

// Yolunmaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ÜTÜLMƏK yanmaq — qarsalanmaq
ÜTÜLMƏ
ÜTÜLMÜŞ

Digər lüğətlərdə