ÜTMƏ

Ütmək”dən f.is.
ÜTƏLGƏ
ÜTMƏK

Digər lüğətlərdə