ÜYÜDÜLMƏ

Üyüdülmək”dən f.is. [Ağabəyim] çörəyin bişirildiyini bilirdi, ancaq buğdanın bitməsini və dəyirmanda üyüdülməsini bilmirdi. Çəmənzəminli.
ÜVƏZ
ÜYÜDÜLMƏK

Digər lüğətlərdə