ÜYÜDÜLMƏK

məch. Dəyirmanda una çevrilmək (buğda, arpa və s.); çəkilmək.
[Murad] üyüdülməyə toplanan taxıl bitdiyindən motoru yatırıb dışarı çıxdı. S.Hüseyn.

ÜYÜDÜLMƏ
ÜYÜŞMƏ

Digər lüğətlərdə