ŞƏNLƏNMƏK

ŞƏNLƏNMƏK – KƏDƏRLƏNMƏK Günəşdən şənlənir; Geniş çöllər, ulu Tanrım (C.Cabbarlı); Baxıb dörd tərəfə kədərləndilər (C.Novruz).

ŞƏN
ŞƏNLİK

Digər lüğətlərdə