ŞƏR

ŞƏR – XEYİR Şər xeyirə, xeyir şərə bağlıdır (H.Hüseynzadə).

ŞƏNLİK
ŞƏRƏFLİ

Digər lüğətlərdə