ƏVƏNKÖVƏNCİ

(Gədəbəy, Qazax, Tovuz)
yeyilən yabanı bitki adı. – Bu yazbaşı heç əvənkövənci pişirməmişim uşaxlara (Gədəbəy); – Əvənkövəncinən sıxma pişirif ye:rix’ (Tovuz)
ƏVƏNKÖMƏNCİ
ƏVƏRƏ