ƏLAMƏT

hər hansı nişan, işarə.
ƏLAXANIM
ƏLƏSTƏ

Digər lüğətlərdə