ÖFKƏLİ-ÖFKƏLİ

zərf Hirsli-hirsli, qəzəbliqəzəbli, qəzəblə, hirslə, hiddətlə.
[Murtuzov:] Yoxsa bu uşaq belə öfkəli-öfkəli danışmaz! S.Rəhimov.
[Paşa bəy:] Çox da öfkəli-öfkəli danışma! Ə.Vəliyev.

ÖFKƏLİ
ÖGEY

Digər lüğətlərdə